Fundusze europejskie

Projekt pn.  „Wzrost konkurencyjności firmy Zdzisław Śnieciński Z.U.P.H. „MECH-MASZ" dzięki wdrożeniu innowacji" realizowany jest w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

 

1. Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje zakup: 1. nowoczesnego centrum obróbczego CNC - tokarka, 2. Obrotnika do rur, 3. Zautomatyzowanego systemu wytwórczego do elementów obrotowo-niesymetrycznych - Dłutownica CNC, 4. Przecinarki taśmowej CNC. Efektem jest stworzenie linii produkcyjnej do wytwarzania sprzęgieł kierunkowych o zarysie stożkowo-kątowym z samoczynnym zaciskiem o podwyższonej wytrzymałości (wykorzystywanych m.in. w urządzeniach przeznaczonych do recyklingu tworzyw sztucznych), którego prototyp opracował Właściciel firmy.

2. Cele projektu:

Podstawowymi celami projektu są: wdrożenie do oferty innowacyjnego produktu w postaci sprzęgła o zarysie stożkowo-kątowym, zwiększenie potencjału technologicznego, zwiększenie konkurencyjności oferty oraz zapewnienie firmie dalszego rozwoju.

3. Planowane efekty:

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt.,

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 szt.,

- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 659 273,24 zł,

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 szt.,

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 szt.,

- Liczba zakupionych środków trwałych - 4 szt.

 

Efekty rezultatu realizacji projektu:

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 1 EPC,

- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1 szt.,

- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1 szt.

 

4. Całkowita wartość projektu: 1 124 546,11 zł.

5. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 465 272,87 zł.--------------------------------------------------------
Zdzisław Śnieciński  Z.U.P.H. „MECH-MASZ” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup nowoczesnego centrum tokarskiego CNC w celu wdrożenia innowacyjnej produkcji walców dla przemysłu paszowego i branży produkcji energii odnawialnej”.

Celem projektu jest „Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej” – podniesienie potencjału technologicznego firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do  procesu produkcyjnego.

Całkowita wartość inwestycji: 909 550,91 PLN

Wydatki kwalifikowane: 901 111,97 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 405 500,38 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
      

Dane kontaktowe

ZUPH Mech-Masz Zdzisław Śnieciński


Adres:
Kopieczki 51, 63-700 Krotoszyn

E-mail:
mech-masz-sniecinski@wp.pl
kamila.sniecinska@wp.pl

Telefon
+48 62 725 71 63
+48 662 282 580
+48 604 228 772