Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZUPH Mech-Masz Zdzisław Śnieciński z siedzibą w 63-700 Krotoszyn, ul. Kopieczki 51.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach: przedstawiania ofert na towary i usługi, realizacji umów, świadczenia usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji oraz archiwizacji danych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych,
  – sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu,
  – zażądania zaprzestania przetwarzania,
  – przenoszenia danych do innego administratora,
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać profilowaniu.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy bądź zakończenia współpracy.
 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: mech-masz-sniecinski@wp.pl
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Niniejsza klauzula informacyjna nie zmienia warunków umowy łączącej Strony, stanowi jedynie charakter informacyjny w związku z wejściem od dnia 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia.

Dane kontaktowe

ZUPH Mech-Masz Zdzisław Śnieciński


Adres:
Kopieczki 51, 63-700 Krotoszyn

E-mail:
mech-masz-sniecinski@wp.pl
kamila.sniecinska@wp.pl

Telefon
+48 62 725 71 63
+48 662 282 580
+48 604 228 772